NZOZ FPM Przychodnia Rehabilitacyjna

PROJEKT „PERPETUUM MOBILE WŁĄCZA SPOŁECZNIE”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI − EDYCJA 2024”

DOFINANSOWANIE - 1070760,63 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA - 1070760,63 ZŁ

Fundacja Perpetuum Mobile od 1.01.2024 do 31.12.2024 realizuje projekt usług asystenckich, który jest finansowany w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2024

Celem głównym realizowanego projektu jest świadczenie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami.

Ponadto celami szczegółowymi projektu są:

  • wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  • możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami;
  • umożliwienie uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. Poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Efektem głównym projektu będzie świadczenie usług asystenta osoby z niepełnosprawnością dla 36 dorosłych osób ze znacznym sprzężonym, znacznym lub umiarkowanym sprzężonym stopniem niepełnosprawności (od 1.01 do 31.12.2024), które przyczyni się do poprawy jakości życia i wzrostu samodzielności osób z niepełnosprawnościami.

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI − EDYCJA 2024