RPO WM RPO WM
Lekarze
Zofia Dramińska - Machowska
Zofia Dramińska - Machowska
Kierownik przychodni, lekarz medycyny, specjalista rehabilitacji medycznej.

Ukończyła wydział lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi a dwustopniową lekarską specjalizację z rehabilitacji medycznej  w Warszawie i Poznaniu.

Od wielu lat osobiście angażuje się w profilaktykę i leczenie zmian przeciążeniowych aparatu ruchu u muzyków.  W 2009 roku powstała LIRA- ośrodek leczenia i rehabilitacji dla artystów - wirtuozów, którzy cierpią na  dolegliwości związane są z uprawianym zawodem. 

Joanna Jasiewska
Joanna Jasiewska
lekarz medycyny, specjalista rehabilitacji medycznej II stopnia

konsultacje lekarskie dorosłych i dzieci w zakresie:
*schorzenia narządu ruchu ( ostre i przewlekłe zespoły bólowe, choroba zwyrodnieniowa stawów, stany zapalne i przeciążeniowe stawów i tkanek okołostawowych, skoliozy i wady postawy u dzieci)
*wrodzone i nabyte zniekształcenia układu kostno-stawowego
*rehabilitacja pooperacyjna (po endoprotezach, artroskopiach, zabiegach rekonstrukcyjnych układu kostno-stawowego, operacjach kręgosłupa,chirurgia ręki, po operacjach układu nerwowego)
*rehabilitacja pourazowa w obrębie układu kostno-stawowego i nerwowego
*rehabilitacja ostrych i przewlekłych schorzeń układu nerwowego ( poudarowa, mono- i polineuropatie, SM, Ch. Parkinsona, MPDz, niedowłady obwodowe i ośrodkowe)
*rehabilitacja pacjentów z chorobami układowymi tkanki łącznej (rzs, zzsk, toczeń, nieswoiste i swoiste zapalenia stawów)
*rehabilitacja z zakresu schorzeń ręki
*rehabilitacja po amputacjach kończyn
*dobór potrzebnego zaopatrzenia ortotycznego i ortopedycznego

Robert  Jonak
Robert Jonak
doktor nauk medycznych, specjalista rehabilitacji medycznej i specjalista medycyny pracy
Marta  Ludwikowska
Marta Ludwikowska
lekarz medycyny, specjalista rehabilitacji medycznej
Tadeusz Wójcik
Tadeusz Wójcik
lekarz medycyny, specjalista medycyny fizykalnej i balneoklimatologii