RPO WM RPO WM
Białołęcka Akademia Kultury

Projekt realizowany przez Fundację Perpetuum Mobile – Oddział Białołęka.

Co prawda, projekt „Mieszkać nie znaczy nocować…” jest pomyślany jako projekt jednoroczny – kilkumiesięczny, jednak tak dla nas jest pewną próbą wejścia w nowy obszar działalności społecznej – kolejnym krokiem w rozwoju naszej Fundacji, stąd też drugi człon nazwy projektu „… Białołęcka Akademia Kultury „BAK” czyli zatankuj kulturę do pełna.” W pewnej mierze projekt nasz jest kontynuacją doświadczeń zebranych dzięki prowadzeniu Uniwersytetu III Wieku, wyjściem naprzeciw oczekiwaniom seniorów, a także próbą włączenia w naszą działalność kulturową także innych grup wiekowych.

Projekt realizowany jest w ramach programu Narodowego centrum Kultury i ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  „Kultura Interwencje”.

Białołęka jest specyficznym rodzajem dzielnicy, szybko rozwijająca się nową Dzielnicą Warszawy, w dużej części zamieszkałą przez nowych mieszkańców Warszawy, tj. osoby które sprowadziły się jako wynik migracji wewnątrz krajowej.  Nie chcielibyśmy zbyt szeroko rozwodzić się nad problematyką populacyjna i migracyjną, jednak dla Białołęki ma ona duże znaczenie dla procesów mitotwórczych oraz kształtowania nowej tożsamości ,mieszkańców.

Celem naszego projektu jest zatem z jednej strony oswojenie nowych mieszkańców Dzielnicy z procesami miastotwórczymi, którym w szybkim tempie podlega Białołęka, która przekształca się z dzielnicy podmiejskiej w wielotysięczne miasto, a jednocześnie zaś z drugiej strony oswoić to „nowe miasto” , tak aby przyśpieszyć i ułatwić integrację mieszkańców z Dzielnicą – zarówno w wymiarze urbanistycznym jak i społecznym – pokazać im, że jakość życia w nowym miejscu w dużej części zależy także od nich. Od ich świadomości, czym jest, czym powinno być przyjazne miasto.  Tego dotyczy nasz projekt – Mieszkać, nie znaczy nocować – chcemy przedstawić społeczne i urbanistyczne uwarunkowania Białołęki na tle historii Warszawy jako jednego wielkiego organizmu miejskiego.

 

W ramach projektu realizujemy cykl wykładów i warsztatów.
  Wykłady o tematyce architektonicznej.

 

1. „Meble Warszawy”,

2. Osie i układy urbanistyczne

3. Komunikacja – ulice i chodniki

4. Zieleń.

5. Budowle i systemy celne obronne i wojskowe

6. Pomniki, fontanny i zdroje.

1. Rozwój prawobrzeżnej części Warszawy
2. Rzeź Pragi
3. Praga powojennym Centrum Warszawy
4. Białołęka – Proces przekształceń wielkomiejskich.
5. Rozwój miast ogrodów.

1. Wisła – rzeka niepokorna (wpływ susz, powodzi i zmian przebiegu koryta dla procesów miastotwórczych)
2. Wisła – rozwój dzielnic handlowych i oraz dzielnicy rybackiej.
3. Zamek Królewski
4. Skarby z dna Wisły
5. Meble Warszawy

1. Osie i układy urbanistyczne
2. Komunikacja – ulice i chodniki
3. Zieleń.
4. Budowle i systemy celne, obronne i wojskowe
5. Pomniki, fontanny i zdroje.

1. Osadnictwo pradziejowe w rejonie Warszawy w epoce kamienia
2. Osadnictwo pradziejowe w rejonie Warszawy okresu neolitu
3. Osadnictwo pradziejowe w rejonie Warszawy okresu brązu
4. Osadnictwo pradziejowe w rejonie Warszawy okresu żelaza
5. Osadnictwo pradziejowe w rejonie Warszawy ok. przełomu er
6. Osadnictwo pradziejowe w rejonie Warszawy w średniowieczu
7. Osadnictwo pradziejowe na terenie Białołęki.
8. Zasady ochrony konserwatorskiej na terenie Warszawy
9. Ochrona konserwatorska zabytków Białołęki
10. Warszawa siedzibą książęcą – stymulant procesów miastotwórczych.
11. Warszawa jako ośrodek handlu
12. Pałac Saski i Oś saska jako istotny element kształtowania Warszawy.
13. Społeczny Ruch odbudowy Pałacu Saskiego, jako potrzeba odtwarzania
historycznej Warszawy.
14. Cieki wodne Warszawy jako element kształtowania układu przestrzennego
ulic i dzielnic.
15. Historia Przepraw mostowych na Wiśle.
16. Miasto sypialnia – cechy charakterystyczne i etapy przemian na
przykładzie Ursynowa.
17. Miasto sypialnia – cechy charakterystyczne i etapy przemian
współczesnych na przykładach Ursusa oraz Białołęki.
18. Rozwój instytucji kultury oraz znaczenie inicjatyw lokalnych w procesie
integracji dzielnic sypialni z miastem.
19. Niezrównoważony rozwój infrastruktury komunalnej i transportowej oraz
usług publicznych jako wynik zbyt szybkiego rozwoju funkcji mieszkaniowych w
dzielnicach sypialniach.
20. Oczekiwania i wymagania wobec władz samorządowych – czyli jak wybierać
przedstawicieli władz samorządowych, czego wymagać i jak rozliczać z efektów
ich pracy.

Telefon rejestracja:
(ul. Broniewskiego 9)
022-633 88 66

Telefon rejestracja:
(ul. Białostocka 7)
022-618 30 90