RPO WM RPO WM
Masaż

Telefon rejestracja:
(ul. Broniewskiego 9)
022-633 88 66

Telefon rejestracja:
(ul. Białostocka 7)
022-618 30 90

Masaż

Masaż klasyczny, limfatyczny, terapia manualna wg Kaltenborna, wg Mulligana i wg Ackermana – zbiór

indywidualnie dobranych technik stosowanych przez terapeutę w leczeniu chorób kręgosłupa, tkanek miękkich, stawów obwodowych a także po urazach i operacjach ortopedycznych.
Masaż mechaniczny (aqua vibron, fotel)