RPO WM RPO WM
Lista materiałów multimedialnych z realizacji projektu.

1. materiał przedstawiający wykład o ekonomii wprowadzający do testu rekrutacyjnego

 
2. wykład o ekonomii wprowadzający do testu rekrutacyjnego

Telefon rejestracja:
(ul. Broniewskiego 9)
022-633 88 66

Telefon rejestracja:
(ul. Białostocka 7)
022-618 30 90