RPO WM RPO WM
Krioterapia

Telefon rejestracja:
(ul. Broniewskiego 9)
022-633 88 66

Telefon rejestracja:
(ul. Białostocka 7)
022-618 30 90

Krioterapia

Polega na wykorzystaniu oddziaływania niskich temperatur bezpośrednio na wybraną okolicę ciała pacjenta w celu osiągfnięcia lokalnego efektu analgetycznego i zwiotczającego, ułatwiających prowadzednie rehabilitacji mięśni i stawów zajętych procesem chorobowym.