RPO WM RPO WM
Terapia manualna wg B. Mulligana

Telefon rejestracja:
(ul. Broniewskiego 9)
022-633 88 66

Telefon rejestracja:
(ul. Białostocka 7)
022-618 30 90

Terapia manualna wg B. Mulligana

Załozenia
Nowatorska metoda Mullingana polega m.in. na łączeniu ruchu biernego, wykonywanego przez terapeutę z ruchem czynnym, wykonywanym przez Pacjenta. Zdaniem Briana Mulligana zmiany w obrębie segmentu ruchowego często powodują ograniczenia ruchu i przynoszą ból, w momencie jego wykonywania. Z kolei zaburzenia w mechanice poszczególnych elementów segmentu ruchowego mogą wpływać na siebie wzajemnie. Na podstawie analizy całej jednostki ruchowej, w obrębie kręgosłupa, opracował on liczne techniki działające bezpośrednio na stawy, a pośrednio – na układ nerwowo-mięśniowy (m.in. „NAG”,„SNAG”,odwrotne „NAG”oraz mobilizacje połączone ruchem „MWM”).
Zalety
Bezbolesność terapii zapewnia komfort zarówno u Pacjenta, jak i terapeuty.
Integracja technik terapeutycznych z ruchem daje możliwość stosowania metody również u osób leczonych ambulatoryjnie oraz przebywających na oddziałach szpitalnych.
Pacjent jest aktywnym uczestnikiem terapii, posiada niezbędne informacje dotyczące sposobu gwarantującego bezpieczne wykonywanie czynności dnia codziennego, a także sposobów postępowania w okresie zaostrzenia choroby.
Metoda Mulligana daje fizjoterapeutom nowe narzędzia do pracy z Pacjentami z dysfunkcjami w obrębie stawów kręgosłupa, stawów obwodowych, z chorobą krążka międzykręgowego, chronicznymi stanami bólowymi narządu ruchu i innymi.